Kariera

Kandydatów zainteresowanych współpracą z nami prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV i list motywacyjny
na adres poczty elektronicznej kancelaria@hernikikolakowski.pl lub na nasz adres korespondencyjny.

Prosimy o umieszczenie w aplikacji i czytelne podpisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).”

Nadesłane informacje objęte są poufnością. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
Nadesłanych zgłoszeń nie zwracamy.